rrat-disseny-homeLogo de rratDissenytel. 93 892 19 71  |  657 44 82 74  |  info@rratdisseny.com
rrat Disseny a LinkedinObrir el perfil de rratDisseny a Google+Obre el perfil de rratDisseny a Behancé rrat_disseny a Pinterest Obrir la pàgina de contactes de rratDisseny

SÍNTESI I DISSENY

Avui voldria parlar-vos de la importància de la síntesi en el procés de disseny.
La síntesi gràfica és el procés d’extracció de trets significatius d’un objecte o representació visual i que aquest, conservi la seva identitat. La síntesi ens ajuda a identificar les imatges amb més rapidesa i amb més claredat, ja que si simplifiquem elements, tot el que és superflu no està representat i no obstaculitza la comunicació.


Ho veurem clar en el cas de l’isotip.

Aquí en la imatge hem d’arribar a una síntesi gràfica per tal que sigui molt clara la comunicació i identificació. Així serà més fàcilment recordada i retinguda pel públic en general. En l’isotip estan representats els valors de l’empresa, institució o individu, i mitjançant les formes i els colors que escollim, aconseguirem que sigui més o menys recordat amb la mínima quantitat d’elements.

Un exemple ens ajudarà a entendre el procés.

El dissenyador i il·lustrador uruguaià Martín Azambuja elimina tot element innecessari de les seves il·lustracions per tal que hi hagi una clara comunicació. Utilitza formes geomètriques i imatges senzilles i nítides amb colors molt vistosos on la síntesi és el treball important.

martinazambuja-martinazambuja