rrat-disseny-homeLogo de rratDissenytel. 93 892 19 71  |  657 44 82 74  |  info@rratdisseny.com
rrat Disseny a LinkedinObrir el perfil de rratDisseny a Google+Obre el perfil de rratDisseny a Behancé rrat_disseny a Pinterest Obrir la pàgina de contactes de rratDisseny

Publicitat

Publicitat en diaris, revistes i mitjans impresos, rètols, vinils, displays, banderoles, roll up, expositors. Dissenyem en funció del tipus de suport o mitjà imprès. Publicitat a la xarxa i en suports digitals, anuncis online, banners… Tot plegat per què el client obtingui fets diferencials visibles i que comuniqui el valor afegit de la seva empresa.

Publicidad en periódicos, revistas y medios impresos, rótulos, vinilos, displays, banderolas, roll up, expositores. Diseñamos en función del tipo de soporte impreso. Publicidad en la red y en soportes digitales, anuncios online, banners… Todo ello para que nuestro cliente consiga diferenciarse y comunique el valor añadido de su empresa.