rrat-disseny-homeLogo de rratDissenytel. 93 892 19 71  |  657 44 82 74  |  info@rratdisseny.com
rrat Disseny a LinkedinObrir el perfil de rratDisseny a Google+Obre el perfil de rratDisseny a Behancé rrat_disseny a Pinterest Obrir la pàgina de contactes de rratDisseny

Novetats

Aquestes són les últimes novetats de RRAT disseny. Estem especialitzats en disseny gràfic, publicitat, disseny web i fotografia. Realizem tot el procés que comporta un projecte: disseny, maquetació i edició, art final i supervisió de la impresió, enquadernació i/o publicació online. Treballem i col·laborem amb profesionals i empreses  segons les necessitats de cada projecte formant un equip d’il·lustradors, programadors i fotògrafs per tal d’aconseguir el millor resultat.

En aquesta página podreu veure una petita mostra dels últims treballs realitzats a RRAT disseny.

Estas son las últimas novedades de RRAT disseny. Estamos especializados en diseño gráfico, publicidad, diseño web y fotografia. Realizamos todo el proceso que conlleva el proyecto: diseño, maquetación y edición, arte final y supervisión de la impresión, enquadernación y/o publicación online. Trabajamos y colaboramos con profesionales y empresas segun las necesidades de cada proyecto formando un equipo de ilustradores, programadores y fotógrafos con el propósito de conseguir el mejor resultado.

En esta página podréis ver una pequeña muestra de los últimos trabajos realizados en RRAT disseny.