rrat-disseny-homeLogo de rratDissenytel. 93 892 19 71  |  657 44 82 74  |  info@rratdisseny.com
rrat Disseny a LinkedinObrir el perfil de rratDisseny a Google+Obre el perfil de rratDisseny a Behancé rrat_disseny a Pinterest Obrir la pàgina de contactes de rratDisseny

Desplegables

El desplegable és un mitjà tradicional i encara valiós de publicitat, que competeix o acompanya moltes vegades als mitjans digitals actuals. A RRAT disseny ens encarreguem de dissenyar diferents formats de desplegables. Oferim solucions atractives i creatives, sempre fent tot el seguiment de l’edició i entregant el material dins el timing establert.

El desplegable es un medio tradicional y aún valioso de publicidad, que compite o acompaña muchas veces a los medios digitales actuales. En RRAT disseny nos encargamos de diseñar diferentes formatos de desplegables. Ofrecemos soluciones atractivas y creativas, siempre realizando todo el seguimiento de la producción y entregando el material dentro del timing establecido.