rrat-disseny-homeLogo de rratDissenytel. 93 892 19 71  |  657 44 82 74  |  info@rratdisseny.com
rrat Disseny a LinkedinObrir el perfil de rratDisseny a Google+Obre el perfil de rratDisseny a Behancé rrat_disseny a Pinterest Obrir la pàgina de contactes de rratDisseny

Cartells

El cartell és un mitjà publicitari per anunciar, informar, divulgar i donar suport a campanyes. Apliquem estratègies gràfiques diferents, sempre buscant un resultat directe i clar. La informació d’un cartell s’ha de captar al moment, reduint la quantitat de text al mínim per tal de facilitar la seva comprensió.

El cartel es un medio publicitario utilizado para anunciar, informar, divulgar y dar soporte a campañas. Aplicamos estrategias gráficas diferentes, siempre buscando un resultado directo y claro. La información de un cartel ha de ser captada al momento, reduciendo su texto al mínimo para así facilitar su comprensión.