rrat-disseny-homeLogo de rratDissenytel. 93 892 19 71  |  657 44 82 74  |  info@rratdisseny.com
rrat Disseny a LinkedinObrir el perfil de rratDisseny a Google+Obre el perfil de rratDisseny a Behancé rrat_disseny a Pinterest Obrir la pàgina de contactes de rratDisseny

Campanyes

Realitzem campanyes de comunicació gràfica amb el disseny i supervisió de tots els elements gràfics necessaris. Àmplia experiència en campanyes de contingut mediambiental. Campanya de recollida selectiva de residus, campanya Porta a Porta…

Realizamos campañas de comunicación gráfica diseñando y supervisando todos los elementos gráficos necesarios. Amplia experiencia en campañas de contenido medioambiental. Campañas de recogida selectiva de residuos, campaña “Porta a Porta”…