rrat-disseny-homeLogo de rratDissenytel. 93 892 19 71  |  657 44 82 74  |  info@rratdisseny.com
rrat Disseny a LinkedinObrir el perfil de rratDisseny a Google+Obre el perfil de rratDisseny a Behancé rrat_disseny a Pinterest Obrir la pàgina de contactes de rratDisseny

Branding

Branding/Imatge corporativa. La importància de la marca és primordial per identificar una empresa o un producte. Aquest símbol identifica els valors de la nostra empresa o producte i ens diferenciarà davant la nostra competència. La marca  ha de complir una sèrie de requisits pel seu bon funcionament. Ha de ser llegible, escalable (la podrem reproduir a qualsevol mida), s’ha de poder reproduir fàcilment en qualsevol suport, ha de ser distingible i fàcil de recordar. A partir de la imatge d’empresa, a RRAT disseny desenvolupem tota la imatge corporativa per tal de que hi hagi una coherència visual.

Branding/Imagen corporativa. La importancia de la marca es primordial para identificar una empresa o un producto. Este símbolo identifica los valores de nuestra empresa o producto y nos diferencia de nuestra competencia. La marca ha de cumplir una serie de requisitos para su buen uso. Esta debe ser legible, escalable (la podremos reproducir a cualquier medida), debe ser fácilmente reproducible en cualquier soporte, distinguible y fácil de recordar. A partir de la imagen de empresa, en RRAT disseny desarrollamos toda la imagen corporativa para una buena coherencia visual.